Harmonogram wywozu odpadów
Przejdź do interaktywnego harmonogramu wywozu odpadów,
dzięki któremu łatwo i szybko sprawdzisz, kiedy odbieramy
nieczystości w Twojej okolicy.
czytaj dalej 
sh_tytul

PSZOK

Strona główna » Dla mieszkańców » PSZOK

wielkość tekstu: A | A | A

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gminny punkt, do którego mieszkańcy Zawiercia w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Na PSZOK-u odpady będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia w/w deklaracji, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie).

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 240kg/mieszkańca/rok.

Na PSZOK można również dostarczyć w limitowanych ilościach:

 • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
 • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok.
 • zużyte opony- 8szt/nieruchomość jednorodzinna lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/rok

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Uwaga! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Zawiercie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady, np. ogródki działkowe, domki letniskowe zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych.

Na terenie miasta Zawiercie do dyspozycji mieszkańców oddany jest punkt PSZOK przy ul. Krzywej:

 • poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00
 • wtorek w godzinach 8:00 - 18:00
 • środa w godzinach 8:00 - 18:00
 • czwartek w godzinach 8:00 - 18:00
 • piątek w godzinach 8:00 - 18:00
 • sobota w godzinach 9:00 - 13:00
 • tel. do PSZOK-a: 32 67 234 84
ZAŁĄCZNIKI
Zapewniamy
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, POREMONTOWYCH, GRUZU, PAPY
 • SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
 • ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH
 • SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
Zamów usługę
Ciekawostki
 • Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko ...dalej 
 • Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy ...dalej 
 • Tetra Paki to opakowania wielomateriałowe składające się z warstwy grubego papieru, warstwy folii aluminiowej oraz warstwy folii wykonanej z polimeru.dalej 
EKOLOGIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ
CZYSTE ŚRODOWISKO

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
RIPOK Zawiercie
ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 234 81
e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

 • 1-P2140278
 • 1-P2140277
 • 1-P2140276
 • 1-P2140271
 • 1-P2140272
Jesteśmy firmą świadczącą usługi komunalne na terenie powiatu zawierciańskiego. Zajmujemy się wywozem nieczystości, utrzymaniem zieleńców, budową chodników, remontami dróg i odśnieżaniem ulic.
Poleć stronę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zamów usługę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Facebook
Wersja mobilna