Harmonogram wywozu odpadów
Przejdź do interaktywnego harmonogramu wywozu odpadów,
dzięki któremu łatwo i szybko sprawdzisz, kiedy odbieramy
nieczystości w Twojej okolicy.
czytaj dalej 
sh_tytul

ODPADY PRZEMYSŁOWE dopuszczone do zagospodarowania na terenie kwatery składowiska odpadów

Strona główna » RIPOK » ODPADY PRZEMYSŁOWE dopuszczone do zagospodarowania na terenie kwatery składowiska odpadów

wielkość tekstu: A | A | A

KOD ODPADU NAZWA ODPADU
02 01 04 ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OPAKOWAŃ)(NIE ZAWIERAJĄCE ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO ODZYSKU)
04 01 99 INNE NIEWYMIENIONE ODPADY
04 02 22 ODPADY Z PRZETWORZONYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH
15 02 03 SORBENTY, MATERIAŁY FILTRACYJNE, TKANINY DO WYCIERANIA (NP. SZMATY, ŚCIERKI) I UBRANIA OCHRONNE INNE NIŻ WYMIENIONE  W 15 02 02
17 03 80 ODPADOWA PAPA
17 09 04 ZMIESZANE ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 09 01, 17 09 02 I 17 09 03  )(nie zawierające elementów nadających się do odzysku)
20 03 06

ODPADY ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH  [odpad nie zawiera substancji organicznych]

20 03 03

ODPADY Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW [odpad nie zawiera substancji organicznych]

19 08 02 ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW
ex 19 05 99

INNE NIE WYMIENIONE ODPADY* [odpady z części biologicznej instalacji mbp – stabilizat]

ex 19 05 99

INNE NIE WYMIENIONE ODPADY [odpady z kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów]

19 05 01 NIE PRZEKOMPOSTOWANE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I PODOBNYCH
16 07 99 INNE NIEWYMIENIONE ODPADY*
17 05 04 GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIENIE, INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 05 03
20 02 02 GLEBA I ZIEMIA, W TYM KAMIENIE.
10 09 03 ŻUŻLE ODLEWNICZE
10 09 08 RDZENIE I FORMY ODLEWNICZE PO PROCESIE ODLEWANIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 10 09 07
17 01 01 ODPADY BETONU ORAZ GRUZ BETONOWY Z ROZBIÓREK I REMONTÓW
17 01 02 GRUZ CEGLANY
17 01 07 ZMIESZANE ODPADY Z BETONU, GRUZU CEGLANEGO, ODPADOWYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INNE NIŻ WYMIENIONE W 17 01 06
19 08 05 USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

 

Zapewniamy
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, POREMONTOWYCH, GRUZU, PAPY
 • SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
 • ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH
 • SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
Zamów usługę
Ciekawostki
 • Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko ...dalej 
 • Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy ...dalej 
 • Tetra Paki to opakowania wielomateriałowe składające się z warstwy grubego papieru, warstwy folii aluminiowej oraz warstwy folii wykonanej z polimeru.dalej 
EKOLOGIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ
CZYSTE ŚRODOWISKO

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
RIPOK Zawiercie
ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 234 81
e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

 • 1-P2140278
 • 1-P2140277
 • 1-P2140276
 • 1-P2140271
 • 1-P2140272
Jesteśmy firmą świadczącą usługi komunalne na terenie powiatu zawierciańskiego. Zajmujemy się wywozem nieczystości, utrzymaniem zieleńców, budową chodników, remontami dróg i odśnieżaniem ulic.
Poleć stronę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zamów usługę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Facebook
Wersja mobilna