Najważniejsze fakty

1965 r. – powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na bazie dawnego Zakładu Oczyszczania Miasta

1968 r. – wyłącznie w strukturę MPGK Zarządu Budynków Mieszkalnych, powstanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

1968-1972 r. – działalność w obrębie kombinatu utworzonego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, PPWiK, Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych

1973 r. – rozpad kombinatu i powrót do poprzedniej formy działalności MPGKiM

1989 r. – transformacja w wyniku której powstaje MPGKiM Sp. z o.o. jako jednoosobowa spółka gminy

1.10.1999 r. - decyzją Rady Miasta Zawiercie ze struktury organizacyjnej ZGKiM  powstają dwa odrębne podmioty: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 

 

 

 

© Copyright by ZGK Zawiercie