Harmonogram wywozu odpadów
Przejdź do interaktywnego harmonogramu wywozu odpadów,
dzięki któremu łatwo i szybko sprawdzisz, kiedy odbieramy
nieczystości w Twojej okolicy.
czytaj dalej 
sh_tytul

Stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu w sprawie informacji medialnych dot. odbioru odpadów czasie epidemii

Strona główna » Aktualności » Stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu w sprawie informacji medialnych dot. odbioru odpadów czasie epidemii

wielkość tekstu: A | A | A

Stanowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu w sprawie informacji medialnych dot. odbioru odpadów czasie epidemii

 

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące postępowania
z odpadami od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
w czasie trwania epidemii informujemy, co następuje:

 

Podstawą działania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w okresie stanu epidemii są Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Zgodnie z pkt. C Wytycznych dla osób przebywających w izolacji stosuje się następujące procedury odbioru i magazynowania odpadów:

 • Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się
  w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 • Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych,
  w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

 

Zgodnie z przytoczonymi regulacjami, spółka podstawia odpowiednio oznakowane pojemniki pod lokalizacje objęte izolacją.

 

Tym samym celem działania spółki, jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Podkreślić należy, że informacje o miejscach izolacji, a więc miejscach podstawienia oznakowanych pojemników spółka otrzymywała od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (SANEPID), za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Zaznaczyć należy, że miejsce podstawienia pojemników nie stanowi danych osobowych, które podlegają ochronie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W świetle art. 6 ust. 1 Rozporządzenia:

„Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;”

Dalej w świetle art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia, czytamy, że:

„przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej […]”, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

Pragniemy również podkreślić, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie z dnia 12 marca br. odsyła osoby, instytucje zainteresowane szczegółowymi wytycznymi do Głównego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie stoi na stanowisku, iż przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem.

Ponadto wyraźne i jednoznaczne oznakowanie pojemników w czasie trwania epidemii ma również na celu ochronę pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako podmiotu obsługującego w kwestii wywozu odpadów zarówno gminę Zawiercie jak i gminy ościenne.

Objęcie kwarantanną zakładu w przypadku zakażenia jego pracowników i niemożność realizacji zadań z zakresu wywozu i przetwarzania odpadów przez okres kilku tygodni, w gminach powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego mogłoby spowodować katastrofę epidemiologiczną.

Wprowadzone zabezpieczenia mają również ograniczyć dostęp do pojemników osobom postronnym jak również niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów, a tym samym przenoszeniu zakażonych wirusem odpadów.

 

Reasumując powyższe, wyraźnie należy podkreślić, iż celem działania spółki, jak również Miasta Zawiercie jest ochrona zdrowia wszystkich mieszkańców. Posadowienie pojemników odpowiednio oznakowanych wynika z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wpisując się w te regulacje, zarówno Gmina jak i Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadanie publiczne, zgodnie z przepisami prawa.

 

Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu opisywanej sytuacji z niedopuszczalnymi przypadkami ataków na pracowników służby zdrowia, które to ataki stanowczo potępiamy.

Pragniemy zaznaczyć, że Gmina Zawiercie wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako jeden z pierwszych samorządów wsparł Szpital Powiatowy w Zawierciu, poprzez zakup za kwotę 400 000 zł aparatury i testów do diagnostyki zakażeń koronawirusem w ramach walki z epidemią.

 

Podsumowując,  zgodnie z art. 17  specustawy z dnia 2 marca 2020 roku wytyczne i  zalecenia GIS-u  są podstawą prawną do ich stosowania przy odbiorze odpadów komunalnych oraz przetwarzania danych osobowych.

 

Zarząd Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zawierciu

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 320 razy

autor: zgkzawiercie.pl

data dodania: 2020-04-29 17:08:11

Zapewniamy
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, POREMONTOWYCH, GRUZU, PAPY
 • SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
 • ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH
 • SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
Zamów usługę
Ciekawostki
 • Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko ...dalej 
 • Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy ...dalej 
 • Tetra Paki to opakowania wielomateriałowe składające się z warstwy grubego papieru, warstwy folii aluminiowej oraz warstwy folii wykonanej z polimeru.dalej 
EKOLOGIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ
CZYSTE ŚRODOWISKO

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
RIPOK Zawiercie
ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 234 81
e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

 • 1-P2140278
 • 1-P2140277
 • 1-P2140276
 • 1-P2140271
 • 1-P2140272
Jesteśmy firmą świadczącą usługi komunalne na terenie powiatu zawierciańskiego. Zajmujemy się wywozem nieczystości, utrzymaniem zieleńców, budową chodników, remontami dróg i odśnieżaniem ulic.
Poleć stronę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zamów usługę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Facebook
Wersja mobilna