Harmonogram wywozu odpadów
Przejdź do interaktywnego harmonogramu wywozu odpadów,
dzięki któremu łatwo i szybko sprawdzisz, kiedy odbieramy
nieczystości w Twojej okolicy.
czytaj dalej 
sh_tytul

Ogłoszczenie - konkurs na stanowisko głównego księgowego

Strona główna » Aktualności » Ogłoszczenie - konkurs na stanowisko głównego księgowego

wielkość tekstu: A | A | A

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Krzywej 3 ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

 

Warunki pracy i płacy:

1. wymiar pracy: pełny etat,

2. rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

3. miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie,

4. wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zawierciu.

Zakres obowiązków:

1. prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo–księgowych oraz sprawozdawczości Spółki,

2. prowadzenie dokumentacji księgowej,

3. kierowanie pracą komórki organizacyjnej księgowości oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki,

4. monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów Spółki oraz wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki poprzez dostarczanie Zarządowi Spółki aktualnej, rzetelnej informacji o stanie finansowym Spółki, prognoz oraz spodziewanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych,

5. organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności Spółki,

6. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,

7. nadzór nad poprawnością naliczania płac,

8. sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych oraz sprawozdań finansowych i wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym sporządzanie sprawozdań do GUS,

9. prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,

10. prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia.

Wymagane dokumenty:

1. CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

2. klauzulę rekrutacyjną według załączonego wzoru,

3. list motywacyjny,

4. dokumenty potwierdzające wykształcenie,

5. kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

6. inne dokumenty potwierdzające doświadczenia zawodowe,

7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o niekaralności,

9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10. aktualne dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail.

 

Rozpoczęcie pracy: luty 2019 r.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Aplikację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Spółki, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, (42-400) Zawiercie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”.

b) osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, (42-400) Zawiercie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 1004 razy

autor: zgkzawiercie.pl

data dodania: 2019-01-17 13:44:25

Zapewniamy
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, POREMONTOWYCH, GRUZU, PAPY
 • SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
 • ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH
 • SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
Zamów usługę
Ciekawostki
 • Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko ...dalej 
 • Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy ...dalej 
 • Tetra Paki to opakowania wielomateriałowe składające się z warstwy grubego papieru, warstwy folii aluminiowej oraz warstwy folii wykonanej z polimeru.dalej 
EKOLOGIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ
CZYSTE ŚRODOWISKO

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
RIPOK Zawiercie
ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 234 81
e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

 • 1-P2140278
 • 1-P2140277
 • 1-P2140276
 • 1-P2140271
 • 1-P2140272
Jesteśmy firmą świadczącą usługi komunalne na terenie powiatu zawierciańskiego. Zajmujemy się wywozem nieczystości, utrzymaniem zieleńców, budową chodników, remontami dróg i odśnieżaniem ulic.
Poleć stronę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Zamów usługę
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Facebook
Wersja mobilna